17 maj 2016

Potopis aktivistov Balkanske poti

Potopis aktivistov Balkanske poti: Sharing info&discussion

Petek, 20. maj, ob 20h


Politični ustroj, ki zadeva upravljanje migracij na “balkanski ruti” je prerastel v novo fazo. Po marčevskem sporazumu med EU in Turčijo, ki je naznanil tudi uradno zaprtje v preteklih mesecih vzpostavljenega migracijskega koridorja, se je v ospredje postavilo targetiranje in represija nad ljudmi, ki kljub vsemu vstrajajo na svoji poti, v boju za svobodo gibanja ter oseb vključenih v podporne in solidarnostne strukture. Nasilje in zlorabe so namreč kontinuirana stalnica na poti, intenzivnjeje zapažena vse od grških otokov ter skozi Makedonijo in Srbijo.

Delegacija Protirasistične fronte brez meja bi želela z vami podeliti infomacije in izkušnje pridobljene na aktivistično-raziskovalni pot po Balkanski ruti. Srečali smo se s številnimi samoorganiziranimi iniciativami politične solidarnosti z migranti, ki so v zadnjih mesecih vzniknile po celotnem Balkanu in z njihovo pomočjo dobili vpogled v trenutno stanje na terenu. Po uvodnem informiranju bi želeli z vami odpreti razpravo o širših razmislekih in analizah v kontekstu upravljanja ljudi in migracij ter praks gradnje mednarodnega aktivizma na Balkanu kot skupnega prostora solidarnosti, vzajemne pomoči in boja proti nacionalizmu in militarizmu.


#3HNi komentarjev: