24 april 2008

Program 25/04/08

Fotorazstava, predstavitev in diskusija:
Ulrichsberg (p)revisited

Petek, 25. april 2008, ob 20h


Že od 50-ih let naprej se na celovški gori Ulrichsberg/Vrh sreča več sto starih "kameradov" Waffen-SS, nemškega Wehrmachta in organiziranih neonacistov, da bi se spomnili svojih "padlih junakov". Pri tem jih podpirajo politiki skoraj vseh avstrijskih političnih strank. Signal tega srečanja je namenjen zanikanju zločinskega karakterja vojne tretjega rajha, razen tega je živ dokaz za integracijo starih in novih nacistov v post-fašistično družbo Avstrije in Nemčije. Predvsem na Koroškem, v deželi Jörga Haiderja in rasističnega hujskanja proti slovenski in drugim manjšinam, so takšni pogledi popularni. Ob srečanju na vrhu Ulrichsberga pa nacisti nameravajo še lastni "event-vikend" z najrazličnejšimi prireditvami, katere naj bi krepile mednarodne fašisticne zveze. Letošnje Ulrichsberg - srečanje se bo zgodilo 21. septembra.

V zadnjih treh letih so antifašisti in antifašistke z različnimi protestnimi akcijami spremljali/e aktivnosti rjavih "kameradov". Spekter seže od diskusijskih večerov, preko cestnih fešt, cestnih blokad tja do militantnih direktnih akcij.

Fotografska razstava bo prikazala raznolikost odpora in dala vtis lanskih protestov.

Aktivisti "Akcijskega krožka proti koroškemu konsenzu" bodo ob tem predavali o zgodovini srečanja na Ulrichsbergu ter o perspektivah za letošnje proteste. Cilj je, da se tudi s slovenskimi aktivisti in aktivistkami vzpostavijo močni stiki. Saj je do septembra še kar nekaj časa, katerega lahko skupno uporabimo za pripravo močne antifašistične mobilizacije.

-----
Več informacij na:
U-berg

14 april 2008

Program 16/04/08

Filmski večer in diskusija:
Izven Evrope

Sreda, 16. april 2008, ob 20h


Kritični dokumentarec, ki na primeru Ukrajine, pripoveduje ekskluzivistično naravo migracijske politike Evropske unije in odgovornosti, ki so naložene perifernim državam, od katerih se pričakuje skrb za pretok migrantov, ki želijo v dežele unije. Film nas vodi daleč od oči javnosti, v Ukrajinski deportacijski center za ženske in begunce Mukačevo, kot tudi v deportacijski center za ilegalne priseljence Pavšino. Preko različnih intervjujev film Izven Evrope predstavi različna vprašanja in probleme glede človekovih pravic, ki so nastali s širjenjem Evrope.

10 april 2008

Program 10/04/08

Srečanje in diskusija:
Anarhistična federacija - organiziranje za odpor

Četrtek, 10. april 2008, ob 20h


V Infoshopu bomo gostili trojico članov Anarhistične federacije, ki združuje anarho-komuniste v Veliki britaniji. Med njimi bo tudi član Avtonomne akcije (organizacije anarhistov na področju bivše SZ), ki je pri AF odgovoren za povezave v vzhodni evropi. Z gosti se bomo pogovarjali o njihovi organizaciji in gibanju v Veliki britaniji nasploh; predstavili nam bodo svoje aktivnosti - še posebej delo povezano s prosilci za azil in kampanjo proti družbenemu nadzoru. Govorili bomo tudi o njihovi vlogi v mednarodnemu anarhističnemu gibanju in Internacionali anarhističnih federacij, katere del je AF. Ker so gostje odgovorni pri AF tudi za sekretarijat za vzhodno evropo, bomo spregovorili tudi o anarhističnemu gibanju pri nas in širše v regiji.

Namen srečanja je izmenjava idej in izkušenj ter informacij o dejavnostih, projektih in akcijah. Želimo okrepiti povezave in praktično solidarnost med aktivisti v zahodni, centralni in vzhodni evropi, saj vsi stremimo k istemu cilju - rušenju kapitalizma in realizaciji anarhistične družbe.


O Anarhistični federaciji

Anarhistična federacija je organizacija za anarhistični razredni boj (delujoča v Britaniji in Irski, vendar s številnimi kontakti mednarodno), ki stremi k opustitvi kapitalizma ter vsakršnega zatiranja in ustvarjanju svobodne ter enakopravne družbe - anarhističnega komunizma.

Današnjo družbo vidimo razdeljeno na dva glavna nasprotujoča si razreda - vladajoči razred, ki poseduje moč in bogastvo ter delavski razred, ki je s strani vladajočega izkoriščan, da se ohranjajo obstoječi odnosi. Tako z rasizmom, seksizmom in drugimi oblikami zatiranja kot z vojno in uničevanjem okolja - vladajoči razred poskuša razdeliti in ošibiti delavski razred. Samo direktna akcija delavskega razreda lahko ustavi te napade in dokončno zruši kapitalizem.

Ker kapitalistični sistem vlada celotnemu svetu, ga je potrebno uničiti popolnoma in globalno. Zavračamo poskuse reformiranja sistema, kot so delo v parlamentu ali narodno osvobodilnem boju (kot npr. IRA), saj so ti poskusi neuspešni v soočanju s kapitalizmom samim. Tudi sindikati delujejo kot del kapitalističnega sistema in - kljub temu, da se delavci preko sindikalne dejavnosti borijo - so nesposobni končati kapitalizem, če ne bodo prečkali postavljenih mej.

Organizacija je ključna, če želimo premagati šefe - zato delujemo za združeno anarhistično gibanje in smo del Internacionale anarhističnih federacij.

AF izdaja mesečni bilten Resistance in revijo Organise!, kot tudi številne pamflete. Nekaj intervjujev in kratkih tekstov o AF najdete tukaj.

Principe organiziranja in delovanja AF najdete tukaj.


O Internacionali anarhističnih federacij

Internacionala anarhističnih federacij je bila ustanovljena na mednarodni anarhistični konferenci, ki je leta 1968 potekala v Carrari [1], s strani treh takrat obstoječih anarhističnih federacij v Evropi (Francije, Italije ter Španije) in Bulgarske federacije v francoskem izgnanstvu. Z namenom zoperstavljanja globalizaciji državnih in kapitalističnih sil, ki močno razvijajo svoj vpliv na mednarodnem nivoju, IFA od ustanovitve naprej stremi k gradnji in razvoju močnih in aktivnih mednarodnih anarhističnih struktur.

Federacije, ki so del IFA-e menijo, da je taka organizacija nujno potrebna za koordinacijo njihovega mednarodnega dela in učinkovito sodelovanje v boju za skupne cilje.

Da bi dodatno izboljšali kvaliteto sodelovanja in izmenjave, IFA ohranja tesne povezave z ostalimi anarhističnimi organizacijami, kot je na primer IWA (Mednarodno delavsko združenje - internacionala, ki povezuje anarho-sindikate).

Osnovni principi delovanja v IFA so federalizem, svobodno delovanje in vzajemna pomoč. Da bi izboljšali komunikacijo in sodelovanje znotraj Internacionale, in da bi vzpostavili javni kontakt za ostale anarhistične skupine in organizacije, je bil pri IFA ustanovljen mednarodni sekretarijat, katerega naloge prevzemajo z rotiranjem posamezne članice IFA-e. Trenutno je zanj odgovorna Anarhistična federacija iz Velike britanije.

IFA združuje anarhistične federacije po vsem svetu in izdaja svojo revijo Anarkiista debato.

Zadnji kongres Internacionale je potekal leta 2004 v Franciji, naslednji pa se bo odvil to poletje v Italiji.


-----
Spletna stran Anarhistične federacije:
Afed


Spletna stran Internacionale anarhističnih federacij:
IFA-IAF

Spletna stran Avtonomne akcije:
Avtonom

08 april 2008

Program 11/04/08

Javna razprava:
Svet za vsakogar - za svobodo gibanja in pravico do bivanja

Petek, 11. april 2008, ob 19h


Zadnje mesece ugotavljamo, da je fizično, psihično in sistemsko nasilju nad prosilci za azil iz Azilnega doma na Viču, vse pogostejše. Azilni dom je postal sredstvo odvračanja prosilcev za azil in izginjanja pravice do azila, namesto da bi bil institucija njihove zaščite. Vse večja represija nad prosilci za azil sovpada s trendom zaostrovanja azilne zakonodaje. Ta je odraz evropske azilne politike, ki upravlja z migracijami v skladu z imperativi utilitarizma in izkoriščanja.

Na javni razpravi bomo med drugim razpravljali o:
- zaostrovanju ureditve azilnega prava in posledičnem izginjanju pravice do azila;
- kriminalizaciji prosilcev za azil;
- fizičnemu, psihičnemu in sistemskemu nasilju nad prosilci za azil;
- vlogi azilnega doma v politiki odvračanja in izključevanja prosilcev za azil;
- trendu vse pogostejšega odrejanja pridržanja (odvzema prostosti) zoper prosilce za azil;
- razmerju med ureditvijo azilnega prava in (evropsko) migracijsko politiko;
- nastajanju evropskega apartheida;
- možnostih samoorganizacije prosilcev za azil;
- pomenu socialnih centrov in odprtih avtonomnih prostorov za samoorganizacijo prosilcev za azil;
- primeru samoorganizacije prosilcev za azil iz Azilnega doma na Viču, ki so se povezali v gibanje »Svet za vsakogar«;
- sistemu proizvajanja ljudi brez papirjev;
- vplivu upravljanja s strahom pred terorizmom na azilno politiko.


V razpravi bodo sodelovali:
- Natan Isaakov
- Savik Isaakov
- Aigul Hakimova
- Polona Mozetič


-----
Javna razprava v Infoshopu bo le ena izmed razprav na to temo v sklopu karavane gibanja. Podobni dogodki v teh dneh:

Sreda, 02.04, ob 18.00: javna razprava na Fakulteti za družbene vede (FDV)

Sreda, 09.04, ob 18.00: javna razprava na Fakulteti za socialno delo (FSD)

Sobota, 12.04, ob 11.00: akcija, Interspar na Viču

Sreda, 16.04, ob 9.00: javna razprava na Filozofski fakulteti (FF)

Sobota, 19.04, ob 10.00: MOBILIZACIJA pred Azilnim domom na Viču, Cesta v Gorice 15, in PRIČETEK MANIFESTACIJE ob 13.00 na Kongresnem trgu (Zvezda park), Ljubljana. Manifestacijo bomo zaključili v SOCIALNEM CENTRU ROG (Trubarjeva 72)!

02 april 2008

Program 02/04/08

Filmski večer:
The Weather Underground

Sreda, 2. april 2008, ob 20h


V sklopu cikla 1968, si bomo ogledali dokumentarec o radikalni ameriški levičarski skupini iz časa poznih šestdesetih - imenovani Weather Underground. Skupina je izvajala bombne napade na vladna poslopja, vdore v zapore in demonstracije proti ameriškemu kapitalističnemu sistemu in vladi. Film nam prikaže podtalno delovanje te skupine, intervjuje s samimi Weathermeni in komentarje drugih skupin, ki so bili v tistem času pomembni za razvoj gibanja.

(2003, 92')

Več o filmu zveš tukaj.

-----

O ciklu 1968

Leto 1968 se je zgodilo. Bilo je sestavljeno iz živega delovanja mnogih; iz drobnih premikov perspektive z velikimi učinki in iz velikih besedičenj bez pomena; iz majhnih dejanj ločenih posameznikov in skupin ter iz kolektivnih izbruhov utopičnega; iz teorij, ki so dejavno razpirale polje možnega in iz tistih, ki so hkrati že kodirale nove podrejenosti; iz spopada tistih, ki so želeli nadaljevanje sveta, kakršen je bil in tistih, ki so se ga odločili zavrniti.

Burno zgodovino tistih dni si bomo skušali približati skozi nekaj primerkov iz zaklada filmskega pogleda. Filmov si ne bomo ogledali zato, da se bi navduševali nad razburjenji nekih drugih davno minulih časov, temveč zato, ker nam lahko pomagajo razumeti, kaj se je takrat pravzaprav dogajalo, saj kot opozarja eden od akterjev: “(…) nič ni bilo tako prekrito z naročenimi lažmi kot dogodki maja 1968”. Če nam bo kakšno spoznanje pomagalo pri naših skupnih naporih v sedanjosti, toliko bolje.

Dosedaj smo se v ciklu filmov sprehodili po bojiščih tistega, kar so v desetletju po letu ’68 imenovali 3. svetovna vojna ter nadaljujevali z izletom v pozabljeno in zamolčano zgodovino ZDA, ko je v stranko organizirano gibanje Črnih panterjev zasedalo prvo mesto na seznamu CIA med nevarnostmi, ki so pretile ameriškemu družbenemu redu. Tokrat zgodba o Weathermenih, kako pa se bo serija nadaljevala, je zaenkrat še odprto.


Vabljeni!