10 april 2008

Program 10/04/08

Srečanje in diskusija:
Anarhistična federacija - organiziranje za odpor

Četrtek, 10. april 2008, ob 20h


V Infoshopu bomo gostili trojico članov Anarhistične federacije, ki združuje anarho-komuniste v Veliki britaniji. Med njimi bo tudi član Avtonomne akcije (organizacije anarhistov na področju bivše SZ), ki je pri AF odgovoren za povezave v vzhodni evropi. Z gosti se bomo pogovarjali o njihovi organizaciji in gibanju v Veliki britaniji nasploh; predstavili nam bodo svoje aktivnosti - še posebej delo povezano s prosilci za azil in kampanjo proti družbenemu nadzoru. Govorili bomo tudi o njihovi vlogi v mednarodnemu anarhističnemu gibanju in Internacionali anarhističnih federacij, katere del je AF. Ker so gostje odgovorni pri AF tudi za sekretarijat za vzhodno evropo, bomo spregovorili tudi o anarhističnemu gibanju pri nas in širše v regiji.

Namen srečanja je izmenjava idej in izkušenj ter informacij o dejavnostih, projektih in akcijah. Želimo okrepiti povezave in praktično solidarnost med aktivisti v zahodni, centralni in vzhodni evropi, saj vsi stremimo k istemu cilju - rušenju kapitalizma in realizaciji anarhistične družbe.


O Anarhistični federaciji

Anarhistična federacija je organizacija za anarhistični razredni boj (delujoča v Britaniji in Irski, vendar s številnimi kontakti mednarodno), ki stremi k opustitvi kapitalizma ter vsakršnega zatiranja in ustvarjanju svobodne ter enakopravne družbe - anarhističnega komunizma.

Današnjo družbo vidimo razdeljeno na dva glavna nasprotujoča si razreda - vladajoči razred, ki poseduje moč in bogastvo ter delavski razred, ki je s strani vladajočega izkoriščan, da se ohranjajo obstoječi odnosi. Tako z rasizmom, seksizmom in drugimi oblikami zatiranja kot z vojno in uničevanjem okolja - vladajoči razred poskuša razdeliti in ošibiti delavski razred. Samo direktna akcija delavskega razreda lahko ustavi te napade in dokončno zruši kapitalizem.

Ker kapitalistični sistem vlada celotnemu svetu, ga je potrebno uničiti popolnoma in globalno. Zavračamo poskuse reformiranja sistema, kot so delo v parlamentu ali narodno osvobodilnem boju (kot npr. IRA), saj so ti poskusi neuspešni v soočanju s kapitalizmom samim. Tudi sindikati delujejo kot del kapitalističnega sistema in - kljub temu, da se delavci preko sindikalne dejavnosti borijo - so nesposobni končati kapitalizem, če ne bodo prečkali postavljenih mej.

Organizacija je ključna, če želimo premagati šefe - zato delujemo za združeno anarhistično gibanje in smo del Internacionale anarhističnih federacij.

AF izdaja mesečni bilten Resistance in revijo Organise!, kot tudi številne pamflete. Nekaj intervjujev in kratkih tekstov o AF najdete tukaj.

Principe organiziranja in delovanja AF najdete tukaj.


O Internacionali anarhističnih federacij

Internacionala anarhističnih federacij je bila ustanovljena na mednarodni anarhistični konferenci, ki je leta 1968 potekala v Carrari [1], s strani treh takrat obstoječih anarhističnih federacij v Evropi (Francije, Italije ter Španije) in Bulgarske federacije v francoskem izgnanstvu. Z namenom zoperstavljanja globalizaciji državnih in kapitalističnih sil, ki močno razvijajo svoj vpliv na mednarodnem nivoju, IFA od ustanovitve naprej stremi k gradnji in razvoju močnih in aktivnih mednarodnih anarhističnih struktur.

Federacije, ki so del IFA-e menijo, da je taka organizacija nujno potrebna za koordinacijo njihovega mednarodnega dela in učinkovito sodelovanje v boju za skupne cilje.

Da bi dodatno izboljšali kvaliteto sodelovanja in izmenjave, IFA ohranja tesne povezave z ostalimi anarhističnimi organizacijami, kot je na primer IWA (Mednarodno delavsko združenje - internacionala, ki povezuje anarho-sindikate).

Osnovni principi delovanja v IFA so federalizem, svobodno delovanje in vzajemna pomoč. Da bi izboljšali komunikacijo in sodelovanje znotraj Internacionale, in da bi vzpostavili javni kontakt za ostale anarhistične skupine in organizacije, je bil pri IFA ustanovljen mednarodni sekretarijat, katerega naloge prevzemajo z rotiranjem posamezne članice IFA-e. Trenutno je zanj odgovorna Anarhistična federacija iz Velike britanije.

IFA združuje anarhistične federacije po vsem svetu in izdaja svojo revijo Anarkiista debato.

Zadnji kongres Internacionale je potekal leta 2004 v Franciji, naslednji pa se bo odvil to poletje v Italiji.


-----
Spletna stran Anarhistične federacije:
Afed


Spletna stran Internacionale anarhističnih federacij:
IFA-IAF

Spletna stran Avtonomne akcije:
Avtonom

Ni komentarjev: