30 april 2018

Info-kafana (LII): Avtonomne skupnosti na spletu

Info-kafana (LII): Avtonomne skupnosti na spletu 

Petek, 4. maj 2018 ob 20h

V [A] Infoshopu nadaljujemo z lahkotnimi petkovimi večeri, kjer se pogovarjamo o resnih in manj resnih stvareh v tovariškem vzdušju. Tokrat bomo gostili tovariša, ki nam bo predstavil možnost gradnje avtonomne skupnosti in prostorov na svetovnem spletu.
Mastodon (http://joinmastodon.org) je svobodno programje, s katerim aktivisti_ke lahko izgrajujejo decentralizirano, avtonomno socialno omrežje in lokalne skupnosti na svetovnem spletu, ki so povrhu tega varne(jše) za uporabnice_ke.  Z Mastodonom že gradijo avtonomne spletne skupnosti predvsem anarhistične, socialistične, feministične ali LGBTIQA+ osebe in skupine po vsem svetu.
S tovrstnimi praksami se lahko upiramo korporativno-kapitalističnim zahtevam po brezplačnem delu, kraji in privatizaciji naših osebnih podatkov in produktov, sublimnim manipulacijam, prisluškovanju in nesankcioniranemu nadlegovanju.
V pogovoru  bomo še preizpražali_e mite in paradokse, ki se najpogosteje uporabljajo kot argumenti za prednostno uporabo korporativnih socialnih omrežij (FB, Twitter idr.). Ob tem bomo na kratko pregledali_e in komentirali_e nekatero drugo obstoječo svobodno programje, namenjeno antiavtoritarnim skupnostim.
Vabljene_i na pogovor, kako je možno graditi avtonomno skupnost na svetovnem spletu!

FB >>>

26 april 2018

Izjava A-Infoshop-a ob nedavnem dogajanju v Rogu

Izjava A-Infoshop-a ob nedavnem dogajanju v Rogu

Več o dogajanju ki ga izjava naslavlja si lahko preberete tudi v Odgovoru na izjavo Second home ter v Izjavi podpore in solidarnosti s kolektivom A-Infoshop - oboje spisano s strani Skupine uporabnikov in uporabnic Avtonomne Tovarne Rog.


V luči dogodkov preteklih dni, ki so zgolj kulminacija večletnega dogajanja v Rogu, ter diskreditacij vseh vpletenih v procesu samoobrambe skupnosti pred rušilnimi praksami posameznikov iz Second Homea, ne moremo in tudi ne bomo ostali tiho. Kot uporabniki in uporabnice Roga smo se mnogi odzvali na solidarnostni klic tistih, ki skušajo vsakodnevno graditi in iskati ravnovesje znotraj heterogene skupnosti avtonomne tovarne Rog.

Avtonomni prostori so prostori srečevanja različnih posameznikov in posameznic in so zaradi uničujočih procesov v širši družbi neizogibno izpostavljeni za skupnost rušilnim praksam, ki jih posamezniki in posameznice prinašajo vanje. V tem smislu avtonomni prostori niso zaprt in izoliran balon, temveč odraz družbe, v kateri živimo in zato tudi nujno prostor kontradikcij, v katerega se nenehno vpletajo vzorci dominacije, hierarhije in neenakosti. To lahko rezultira tudi v praksah vzpostavljanja pozicije moči, ki pa ne temeljijo na skupnostnih procesih, temveč na različnih oblikah dominacije in izključevanja. To, kar dela avtonomne prostore politično zanimive in produktivne, pa je moč, ki jo posamezniki in posameznice v njih gradimo zato, da se na vsakodnevni ravni upiramo tem vseprežemajočim strukturam zatiranja ter gradimo odprto in vključujočo nehierarhično skupnost. Pri tem izhajamo iz principov nehierarhičnosti, samoorganizacije, antiavtoritarnosti, medsebojnega spoštovanja in nasprotovanju vsem oblikam zatiranja kot izhodišču za realizacijo potreb in želja po drugačni organizaciji družbenega življenja znotraj in onkraj avtonomnih prostorov.

Avtonomije tako ne moremo enačiti s samovoljo posameznikov in skupin, kot se zdi, da je bila razumljena v Second Homeu (kasneje preimenovanem v »The Vampire«), in ki je posledično pripeljala do številnih primerov nasilja nad ostalimi uporabniki in uporabnicami Roga. Dejstvo je, da ljudem brez papirjev, ki so povrhu vsega še rasno in razredno zatirani, ne preostane veliko drugih možnosti, kot zatekanje v nelegalne oblike delovanja in pridobivanja dohodkov. A če te aktivnosti temeljijo na hierarhijah, ustrahovanju, napadanju, poškodovanju in izkoriščanju ostalih uporabnikov, v avtonomnih prostorih nimajo kaj iskati! Jasno je, da posameznice in posamezniki, ki vstopajo in soustvarjajo avtonomne prostore, prihajajo iz raznolikih družbenih realnosti. Mnogi med njimi so potisnjeni v pozicijo iskanja mnogoterih načinov preživetja in avtonomni prostori so tisti, ki jim morajo nuditi prostor, pa tudi zaščito pred intervencijami države. Nikakor pa ne morejo zato pristajati na prakse, ki onemogočajo gojenje kulture medsebojne pomoči in ki v ljudeh vzbujajo strah ter negotovost.

Second Home je bil prepoznan kot žarišče rušilnih praks kot so fizični obračuni, spolno nadlegovanje, grožnje in ustrahovanje, ki pa jih v vsem tem času kot prostor niso zmogli nasloviti – ne sami in ne na pobudo in preko poskusov podpore širše skupnosti. Ob tem je treba poudariti tudi, da so se številni uporabniki in uporabnice, tudi migranti in migrantke distancirali od tega prostora, ga prepoznali kot škodljivega in sodelovali v procesu samoobrambe skupnosti.

V sredo se ni zgodil pogrom ali linč. Skupnostni proces samozaščite je vodil od pogovora do ultimata in nenasilne izpraznitve prostora. Do tega samozaščitnega procesa je prišlo zaradi eskalacije rušilnih praks, kar prepoznavamo kot korak, ki ga je skupnost v dani situaciji razumela kot neizogibnega. Gre za samoobrambo skupnosti, ki ni nobena drhal, ampak izhaja iz premisleka in principov delovanja. V avtonomnih prostorih ni prostora za diskriminacijo – vsakršno nasilno dejanje z namenom prevlade in okoriščanja je vredno obsodbe, ne glede na to, kdo ga izvaja. Ta proces se ni zgodil v hujskaški maniri v eni noči, ampak je rezultat številnih propadlih poskusov pogovora in deeskalacije v preteklih letih.

Ko je pred dvema letoma odjeknila zgodba o spolnih napadih v Kölnu s strani migrantov, se aktivistična skupnost ni znala najbolje odzvati nanje. Po eni strani, ker ni želela, da v trenutku ranljivosti notranji proces obvladovanja situacije izkoristijo desničarski mediji in skupine za hujskanje in  napade proti migrantski skupnosti. Po drugi strani pa zato, ker na žalost številni aktivisti v migrantih na pokroviteljski način iščejo revolucionarni subjekt. Nezmožnost soočenja z rušilnimi praksami, ki nastajajo v vseh okoljih in skupnostih, je pripeljalo do šibenja migrantskega solidarnostnega boja. Podoben vzorec opažamo tudi na primeru Second Homea. Namesto, da bi se ekipa, ki deluje v prostoru – aktivisti in migranti – pravočasno soočili z rušilnim vedenjem, spolnim nasiljem ter medosebnimi konflikti, so ljudi ščitili, zagovarjali in branili na argumentih diskriminacije, ter vsem, ki so nasprotovali tem rušilnim praksam v skupnosti, onemogočali razvijanje skupnostnih načinov soočanja s problematiko. Dokler ni prišlo do resne vbodne rane.

Mi nasprotno verjamemo, da je antifašizem in antirasizem hkratni boj z antiseksizmom, antikapitalizmom in vsemi ostalimi oblikami organiziranja proti izkoričanju. Noben boj nima prednosti in ni podrejen drugemu. Povedano preprosto: lahko se hkrati upremo nasilju v skupnosti in zagovarjamo antirasizem. Zavedamo se, da zaradi mejnih režimov, strukturnega rasizma, državnih in naddržavnih migracijskih politik, opresije, obstajajo ljudje, ki so potisnjeni na družbeni rob in kriminalizirani zgolj na podlagi (ne)posedovanja dokumentov. A to ne more biti izgovor za rušenje in uničevanje ene redkih skupnost, ki je do teh ljudi odprta. Ne pozabimo, da je »drhal« migrantom iz Second Homea našla začasni nadomestni prostor v Rogu in tudi stanovanje izven njega.

Čeprav se nam zdi debata, kakšno skupnost želimo graditi, kako doseči vključujoče procese in ostati odprt do vseh na rob družbe potisnjenih ljudi v prvem planu, moramo ob koncu vseeno dodati nekaj tudi glede gonje proti anarhizmu in anarhističnemu prostoru A-Infoshop. Manipulacije, diskreditacije in laži nas ne presenečajo, saj so simptom ustrahovalnega delovanja aktivistov iz Second Homea že leta. Anarhizem je priročen grešni kozel v trenutku, ko je postalo jasno, da skupnost Tovarne Rog večinsko podpira in brani principe samoorganiziranje, vključujoče skupnosti, odprtosti in skupnostnega delovanja. Poskus pozicioniranja Infoshopa kot dežurnega krivca razumemo kot željo na fantomske anarhiste projicirati krivdo za skupnostno odločitev Roga, z namenom ustrahovanja rogovske skupnosti. Jasen odziv ostalih uporabnikov kaže, da manever ni uspel. Hkrati je anarhizem zanje grožnja, ker stoji na jasnih principih, ki jih je nemogoče vpeti, zlorabiti ali zmanipulirati. V tem mestu nismo od včeraj. Za sabo imamo več kot desetletje vključujočega samoorganiziranja in delovanja v različnih iniciativah, bojih, pri katerih ni umanjkalo naslavljanja vprašanj migracij ter povezovanja z migrantsko skupnostjo, izhajajoč iz principov enakosti, svobode in solidarnosti, zavedajoč se različnih realnosti, ki se v teh bojih srečujejo. Vedno smo se trudili sklepati zavezništva in graditi širše gibanje, v katerem je prostora za različne ideje, perspektive, kolektive, metode in strategije. Verjamemo v gradnjo skupnosti, zato vemo, da anonimna objava na Facebooku ne šteje več kot realne izkušnje številnih ljudi z nami. Ostajamo odprti za vse, s katerimi se najdemo v skupnih principih delovanja.
 

Odziv ekipe Second Home na nedavno dogajanje v Rogu se nam zdi popolnoma neprimeren, saj so s svojimi dejanji nahranili desničarske medije in MOL, rušili širšo skupnost preko diskreditacij posameznic, posameznikov in kolektivov – vse to zgolj zaradi partikularnih interesov in hlastanja po družbeni moči.

S takšnim pristopom ni uspelo niti MOL-u, kaj šele njim. Solidarnost je naše orožje.

Ljubljana, 25. april 2018


24 april 2018

Zgradimo skupaj nekompatibilni prvi maj

Zgradimo skupaj nekompatibilni prvi maj

Sreda, 25. april 2018 ob 20h


Naši tovariši in tovarišice iz severzahodne Italije so nas povabili, da skupaj zgradimo avtonomni blok za nekompatibilni prvi maj na tradicionalni delavski manifestaciji. Z organiziranjem okoli vprašanja prekarnosti bo avtonomni blok skušal len in prazen sprevod v odločen shod odpora v vseh svojih oblikah. Prvi maj je namreč priložnost za to, da prelomimo s parado podrejenosti, ki jo organizirajo velike sindikane centrale ter v boju prekariziranih, podrejenih, utišanih ponovno prepoznamo jezo, srečo in solidarnost.

Za borbeni prvi maj, proti prekarnosti in izkoriščanju, za dostojanstvo na delu in za socialno pravičnost.

Zainteresirane skupine in posameznice ter posameznike, ki bi se želeli vključiti v proces, vabimo v A-Infoshop v sredo 25. aprila 2018 ob 20h na odprt sestanek, ki bo namenjen organiziranju naše prisotnosti na manifestaciji ter nadaljnemu razvijanju analiz prekarnosti in strategij boja zoper njene destruktivne učinke.

Vabljeni!

Poziv za avtonomni blok (v slovenščini in italijanščini): https://www.facebook.com/events/836903696510058/
Pogovor z aktivistom iz Collettivo Tilt v oddaji Črna luknja (od 10min 52s): https://radiostudent.si/druzba/crna-luknja/antifa-fest-proti-nacionalizmu-s-festivalom-zivljenja

23 april 2018

Info-kafana (LI): Rojava - možnosti samoorganiziranja v času vojne

Info-kafana (LI): Rojava - možnosti samoorganiziranja v času vojne

Petek, 27. april 2018 ob 20h

V [A] Infoshopu nadaljujemo z lahkotnimi petkovimi večeri, kjer se pogovarjamo o resnih in manj resnih stvareh v tovariškem vzdušju. Tokrat gostimo tovariše, ki nam bodo osvetlili trenutno situacijo v Rojavi, s posebnim uvidom v delovanje samoorganizacije, nehierarhičnega in antiavtoritarnega organiziranja, kvir ter feminističnih vprašanj in anarhizma v tej z globalno vojno prestreljeni regiji.

Dogajanje v Siriji nam prinaša uvid v prihodnost vse več regij, kjer vojna ni več omejena na specifična geografska ozemlja, ampak postaja permanentno stanje krize. V Siriji se srečujejo globalni državni in nedržavni akterji, konflikt v Siriji pa je prešel meje te države in močno vpliva tudi na dogajanje na svetovnem poligonu - od vprašanja migracij do sodelovanja v imperiaalističnih vojnah. 

Znotraj tega je srca mnogih navdihnil boj kurdskih milic in njihovih mednarodnih podpornikov, vključno s številnimi anarhistkami in anarhisti po vsem svetu. Direktno demokratični eksperiment v Rojavi, ki temelji na feminizmu, ekologiji od spodaj in samoorganizaciji po drugi strani v stanju vojne vseeno odpira številna vprašanja. Je v teh pogojih mogoče koordnirati samoorganizirano delovanje proti vsem oblikam izkoriščanja? Kako doseči avtonomijo političnih projektov od spodaj ter jih zaščititi pred nasiljem oblastnikov vseh vrst? In kakšne so lahko oblike solidarnosti, ki nekaj štejejo tudi na terenu v času vse ostrejšega zahodno-vzhodnega globalnega spopada v Siriji? Vabljeni na diskusijo o stanju v Rojavi!

Veganska večerja

Veganska večerja

Torek, 24. april 2018 ob 19ihVeganska večerja bo. Vreme za posedanje na terasi tud. 
>> Kaj je in kako deluje Veganska večerja? <<

Veganska večerja v [A]Infoshopu je v prvi vrsti družabni dogodek, prostor srečanja in dobrega vzdušja, kateremu dodamo tudi dobro pojedino. Zato se nam zdi pomembno, da vsem, ki obiskujete dogodke in morda (še) ne veste, kako zadeva deluje, to razložimo.

Nismo profesionalni servis, v katerem v zameno za denar dobiš hrano, ampak v devetih letih delovanja sledimo DIY etiki. Ideja "naredi sam" v praksi pomeni, da vsi obiskovalci po svojih močeh sodelujejo pri dogodku. Pri tem je najbolj pomembna rotacija vlog, kar pomeni, da večerje ne kuhajo vedno isti ljudje, ampak, če obiskuješ večerje, je lepo, da si občasno vzameš eno popoldne in pripraviš večerjo za ostale. S tem namenom so se za najbolj praktične izkazale bolj ali manj stalne kuharske skupine.

Vabimo vas, da se prijavite s kuharsko skupino in na ta način omogočite prihodnje delovanje veganskih večerij. Javite se nam na mail a.infoshop[@]gmail.com.

03 april 2018

Info-kafana (XLIX): Radical potentials of feminism today

Info-kafana (XLIX): Radical potentials of feminism today

Petek, 6. april 2018 ob 20h

V [A] Infoshopu, anarhističnem socialnem prostoru na Metelkovi, nadaljujemo z lahkotnimi večeri kjer se pogovarjamo o resnih in manj resnih stvareh v tovariškem vzdušju. Tokrat se bomo pogovarjali s tovarišicami iz AFKORS-a o radikalnih potencialnih feminizma danes. Debata bo potekala v angleščini.


-- ENGLISH --

At this weeks Infokafana we want to open the discussion about the potentials of feminism as a radical political struggle today. Although it has greater visibility and mobilization reach, the fight is pacified trough neoliberal and capitalist appropriation, politely asking the authorities to change little parts of the oppressive patriarchal system. It has nested itself in a safe space of identity politics, implying binarities of men and women, strengthening the cage of gender instead of destructing it or focusing on a very particular struggle without addressing the complex system of hierarchies that exist in the society. Is there a way to radicalize the feminist movement? Is "queer" a potential to base our struggle on? Can we build alliances based on affinity and not identity? This and more questions will be discussed. Join!

Veganska večerja

Veganska večerja

Torek, 3. april 2018 ob 19ihVeganska večerja bo. Z jotami smo zaključili, tako da tokrat na meniju nekaj bolj spomladanskega. >> Kaj je in kako deluje Veganska večerja? <<

Veganska večerja v [A]Infoshopu je v prvi vrsti družabni dogodek, prostor srečanja in dobrega vzdušja, kateremu dodamo tudi dobro pojedino. Zato se nam zdi pomembno, da vsem, ki obiskujete dogodke in morda (še) ne veste, kako zadeva deluje, to razložimo.

Nismo profesionalni servis, v katerem v zameno za denar dobiš hrano, ampak v devetih letih delovanja sledimo DIY etiki. Ideja "naredi sam" v praksi pomeni, da vsi obiskovalci po svojih močeh sodelujejo pri dogodku. Pri tem je najbolj pomembna rotacija vlog, kar pomeni, da večerje ne kuhajo vedno isti ljudje, ampak, če obiskuješ večerje, je lepo, da si občasno vzameš eno popoldne in pripraviš večerjo za ostale. S tem namenom so se za najbolj praktične izkazale bolj ali manj stalne kuharske skupine.

Vabimo vas, da se prijavite s kuharsko skupino in na ta način omogočite prihodnje delovanje veganskih večerij. Javite se nam na mail a.infoshop[@]gmail.com.