01 maj 2008

Program 01/05/08

Prvomajska šola DPU

Spored dogodkov v @-infoshop:

ponedeljek, 28. april
(19h – 19.15) Otvoritev šole,
(19.15 – 21h) Tomaž Grušovnik: Razmerja v filozofiji (primer: Afrika)

torek, 29. april
(15h – 16h) Ciril Oberstar: Fregejeva logična operacija na pojmu števila in Marxova konstrukcija vrednostne forme,
(16.15 – 17.15) Nevena Jevtić: Marks Vs Prudon - "sva ova demokratija mi se gadi",
(17.30 – 18.30): Mark Losoncz: Askeza, kapitalizam i kritički govor

sreda, 30. april
(15h – 16h) Srećko Horvat: Baudrillard vs. Marx: znak protiv ekonomije,
(16.15h – 17.15h) Leonardo Kovačević: Marksizam – suplement liberalizmu?,
(17.30h – 18.30h) Maja Solar & George Hristov: Dekonstruktivna praksa i novi koncept ekonomije

četrtek, 1. maj
(15h – 16h) Darko Markovac: Šta danas znači kritika političke ekonomije, (16.15 – 17.15) Tihana Pupovac: Politička emancipacija i kritika političke ekonomije, (17.30 – 18.30) Dušan Maljković : Humanitarizam kao deo globalne igre profita: perspektive radikalne makrsističke politike


petek, 2. maj
(15h – 16h) Boštjan Nedoh: Postfordistične mezde in ukinitev produkcijskega časa,
(16.15 – 17.15) Tonči Valentić: Kognitivni kapitalizam kao novi postindustrijski oblik kapitalizma
-------

Več informacij na:
www.sozd.si/tank/node/243