29 januar 2013

angart


AngartFilm

Četrtek, 31.1.2013, ob 20:30


V četrtek, 31.1.2013 ob 20h 30 min, bomo na dogodku AgartFilm v Infoshopu na Metelkovi govorili o uporih v Latinski Ameriki, v navezavi s situacijo v Sloveniji. Upori, ki so bili in so še vedno prisotni na globalni ravni, so reakcija na neoliberalne politike. Slednje težijo k vitki državi in rušenju javnega dobrega. Nevidna roka prostega trga se po drugi strani sooča z vidno roko množičnih uporov. Upore, kot smo jim priča danes, lahko mislimo tudi kot odklon od želene poslušnosti, ki je cilj vladajočih političnoekonomskih struktur. Juš Škraban, študent OEIKA, bo skušal prikazati vpliv neoliberalnih politik na šolstvo, na podlagi kritične pedagogike in Freirejevega dela Pedagogika zatiranih. Filozof Darij Zadnikar bo spregovoril o revolucionarnih teorijah in refleksijah boja. Izhajal bo iz komparativnih, teoretičnih okvirov in svojih terenskih raziskav,ki jih je med drugim opravil med mehiškimi Zapatisti. Miha Poredoš, absolvent OEIKA, bo predstavil svoj film "Ollanta traidor, la UNA te repudia!" , ki prikazuje upor študentov in študentk v Peruju, ki ga je posnel v času svojega terenskega dela. Prispevkom sledi diskusija. Dogodek bo moderiral absolvent OEIKA, Aljoša Dujmić. 

Kratek opis filma:

Puno, malo perujsko mesto ob svetovno znanih plavajočih otokih na jezeru Titikaka, se je letošnjo pomlad znašlo v centru ostrih uporov proti privatizaciji javnega šolstva. Ministrstvo za šolstvo želi Narodni univerzi Altiplano (UNA) z odlokom naložiti izplačevanje plač iz lastnega proračuna novo habilitiranim zaposlenim, kar bi za univerzo pomenilo zvišanje ostalih postavk (vpisnine, sprejemni izpiti) in posledično njeno počasno privatiziranje. Najbolj ogroženi bi bili študenti iz slabše situiranih družin, kateri so v večini. Zato so se študentje in profesorji v seriji protestov odzvali na napovedane spremembe v visokem šolstvu. Bežen vpogled v njihov boj si lahko ogledate v tem filmu.


Vljudno vabljene in vabljeni!

veganska


Veganska večerja 
 
Torek, 29.1.2013, ob 19h

Tokrat vas bodo nasitile veganske jedi, ki jih bo pripravila ekipa Pacači.

21 januar 2013

angart


AngartFilm

Četrtek, 24.1.2013, ob 20h 


Tema z naslovom V res publici prijateljujejo tatovi časa, ki se bo odvila v četrtek, 24.1.2013 ob 20 h zvečer, v Infoshopu na Metelkovi, se bo nanašala na trenutno politično situacijo  s katero se vsakodnevno soočamo kot posamezniki, člani skupin ali novonastalih gibanj - v medsebojnih interakcijah in v odnosu do družbenih vsebin oziroma spreminjajočih se form, ki nam jih vsakodnevno vsiljuje avtoriteta politične volje, ki pa postaja vedno bolj nasilna in izključujoča do tistih (Drugih), ki se ideološko z njo ne strinjajo. 

Večajo se mehanizmi družbene kontrole, torej nadzorovanja in kaznovanja - omejuje se pravica do gibanja, zasedanja javnih in drugih prostorov, izničujejo se pravice pri izrekanju državljanske volje, izvršujejo se različni pritiski, ki ustvarjajo klimo kulture strahu in še bi lahko naštevali. Problematičnost medijskega poročanja, medijskega diskurza in vplivanje na raziskovalno, tudi novinarsko delo in posledično (ne)možnost do intelektualne kritičnosti so tiste teme, ki jih bomo, v sklopu dogodka AngartFilm, dali v ospredje. 

Večera se bosta udeležila tudi raziskovalni novinar Dejan Karba in sociologinja Ksenija Vidmar Horvat, ki nam bosta na podlagi svojih lastnih izkušenj iz polja prakse in teorije, odgovorila na številna zastavljena vprašanja. Dogodek bo vodil absolvent iz Oddelka etnologije in kulturne antropologije FF, Aljoša  Dujmić.         

 Vljudno vabljeni!

ass


Anthropology Student Sessions:

Sreda, 23.1.2013, ob 18.00

Na tokratnem ASS-u se bomo spraševali o mehanizmih vzgoje, katerih cilj je, da utrjujejo obstoječa razmerja moči. Kot izhodišče za debato bomo uporabili tekst Michela Foucaulta The Means of Correct Training (1977), ki obravnava zgodovinski razvoj disciplinarne moči in raziskuje načine »pravilne« vzgoje ter njene želene rezultate. Kljub temu, da gre za starejši članek, lahko zlahka najdemo vzporednice z današnjo situacijo, ki je močno podrejena istim mehanizmom, ki jih obravnava avtor v članku.

Članek lahko najdete na naslednjem naslovu
http://sisphd.wikispaces.com/file/view/Foucault+Meaning+of+Correct+Training.pdf

Vabljene in vabljeni!

15 januar 2013

ass


Anthropology Student Sessions:

Sreda, 16.1.2013, ob 18.00
Na tokratnem ASS-u bomo eno rekli o komercializaciji visokega šolstva, kateri smo priča v zadnjih letih, če ne kar desetletjih. O vedno bolj poblagovljenemu izobraževanju in družbenih posledicah, ki jih ima takšno odtujeno izobraževanje, se bomo pogovorjali ob pomoči članka Paula Cooperja The Gift of Education: An anthropolgical perspective on the commodization of learning (2004). Ker v članku avtor razmišlja tudi o izobraževanju kot bi zgledalo, če bi temeljilo na ekonomiji daru, je besedilo lepa izhodiščna točka za refleksijo trenutnih dogajanj v Sloveniji in v drugih državah. 

Članek najdete na naslednjem naslovu: https://docs.google.com/file/d/0B4k2HSrdj_clZTh5YnBmTHRnc3c/edit

 Vabljene in vabljeni!