12 avgust 2008

Program 13/09/08


Migracijska politika Afriške in Evropske Unije
(predstavitev)

Sobota, 13. 9. 2008 ob 20h

Eyachew Tefera, predstavnik Inštituta za afriške študije, nam bo predstavil migracijsko politiko Afriške Unije, njene zahteve in položaj celine, ki doživlja pustošenje preko vsakodnevnega »bega možganov«. Prav tako bo govora o migracijski politiki Evropske Unije, ki se v kontekstu migracij rada predstavlja kot žrtev, čeprav jo le te bogatijo. Predstavitvi sledi diskusija.

Program 12/09/08
Darfur - Vojna za vodo
(predstavitev)

Petek 12. 9. 2008 ob 20h

Tomo Križnar, aktivist, popotnik, neodvisni publicist … bo predstavil politično situacijo v Sudanu, posledice klimatskih sprememb, ki jih povzroča predvsem zahodni industrijsko razviti svet in ki se v Darfurju že odražajo v ekstremnih sušah, nenehno povečujočem se pomanjkanju vode in s tem povezanimi spopadih darfurskih plemen. Spopadi za vodo so le eden od kazalcev naše medsebojni povezanosti in (so)odvisnosti, ne glede na ogromno medsebojno geografsko oddaljenost. Drugi je zagotovo vojna za nafto, ki jo preko trupel domačinov bijeta Kitajska in ZDA.

------
Več informacij na:
http://www.tomokriznar.com/

Program 11/09/08


Podobe in zapisi metelkovskega časa
(otvoritev dokumentarne razstava ob 15. obletnici AKC MM)

Četrtek ,11. 9. 2008 ob 19h

Na razstavi predstavljamo in na pregled/ogled postavljamo manjši izbor plakatov, revij, dokumentov, … iz metelkovskega arhiva. Od plakatov in letakov metelkovskih obletnic, preko Metelkovnika in drugih podob in zapisov pretekle kolektivne ustvarjalnosti.

11 avgust 2008

Program 08/09/08

Boj za prostor - diskusija ob 15. obletnici AKC MM

Ponedeljek, 8.9.2008 ob 17h, A-Infoshop

Prvi dan diskusije ob 15. obletnici bodo različni govorci, odpirali vprašanja o bojih za prostor in razvoju Metelkove v 15-ih letih.


Torek, 9.9.2008 ob 17h, Galerija Alkatraz

Drugi dan diskusije ob 15. obletnici bodo različni govorci nadaljevali razgovor o razvoju Metelkove v 15 letih in viziji razvoja avtonomnih prostorov v mestu Ljubljana.

----------------

Metelkova piha petnajsto svečko na pisani torti našega skupnega življenja. V tem času se je v malem metelkovskem mestu dogajalo in zgodilo marsikaj. Medtem, ko je siceršnji razvoj glavnega mesta in države šele potrjeval potrebo po takšnih prostorih, so odnosi z oblastmi ob različnih priložnostih privzemali protislovne oblike: včasih obliko konflikta, drugič ignorance, tretjič partnerstva in spodbude. Na Metelkovi se je tako gradilo in se je rušilo. Nekoč jo je obdajala avra ilegalnosti in alternative, vedno pa tudi internacionalnega, utopičnega in ustvarjalnega. Metelkova je prostor mnogih začetkov, umetniških in drugih, prostor srečevanj in novih odkritij. Nekje vmes je Metelkova postala tudi zaščitni znak Ljubljane. Ponovno, kot že tolikokrat doslej, je Metelkova pred resnimi izbirami o svoji prihodnosti. Ob 15. obletnici se zato ne bomo predajali heroičnemu obujanju spominov na neke davno minule pionirske čase, temveč skupaj skušali razmišljati o vlogi, ki jo morajo imeti v tem mestu in širše prostori kot so Metelkova , če hočemo razvijati družbeno življenje onkraj diktata kapitala in ne da bi ignorirali njegovo realno moč. V dveh dneh bomo spregovorili o procesu, ki nas je pripeljal do točke, na kateri smo zdaj. Govorili bomo o željah ustvarjalcev in uporabnikov, o njihovih skupnih potrebah in o ovirah, na katere njihova realizacija na prostoru Metelkove naleti. Bodisi o zunanjih formalnih ali o kakšnih drugih. Pri tem ne bomo pozabili, da živimo v časih, ko so prostori javnosti pod udarom, ko procesi normalizacije napredujejo in ko je ublagovljenje naših življenj napredovalo tako daleč, da se naši horizonti končajo pri želji po golem preživetju, namesto, da bi ustvarjali oblike življenja, ki bi temeljile na principih dostojanstva in solidarnosti.