12 avgust 2008

Program 12/09/08
Darfur - Vojna za vodo
(predstavitev)

Petek 12. 9. 2008 ob 20h

Tomo Križnar, aktivist, popotnik, neodvisni publicist … bo predstavil politično situacijo v Sudanu, posledice klimatskih sprememb, ki jih povzroča predvsem zahodni industrijsko razviti svet in ki se v Darfurju že odražajo v ekstremnih sušah, nenehno povečujočem se pomanjkanju vode in s tem povezanimi spopadih darfurskih plemen. Spopadi za vodo so le eden od kazalcev naše medsebojni povezanosti in (so)odvisnosti, ne glede na ogromno medsebojno geografsko oddaljenost. Drugi je zagotovo vojna za nafto, ki jo preko trupel domačinov bijeta Kitajska in ZDA.

------
Več informacij na:
http://www.tomokriznar.com/

Ni komentarjev: