11 april 2013

misliti n

Pogovorni cikel MISLITI NEMOGOČE (2): Nacionalizem in vstaja

Petek, 12. april 2013, 18:00Mnogoterost vstaje pomeni mnogoterost alternativ obstoječemu družbenemu redu. Mnogi se prepoznavamo v vzkliku »Tako v Ljubljani, kot po svetu, proti diktaturi kapitala!«, ki že mesece odmeva po naših ulicah. Geslo simbolizira nasprotovanje kapitalističnemu redu kot redu hierarhij v službi radikalnega opustošenja družbe. Hkrati povzema široko, transnacionalno perspektivo protesta, izključuje pa identitarno zapoved, ki se najpogosteje kaže v obliki bolj ali manj prikritega nacionalizma. Vabimo vas, da na pogovornem večeru skupaj spregovorimo o problemu nacionalizma kot izključujočem konceptu in premislimo načine trajnostnega političnega delovanja od spodaj, ki se mu lahko zoperstavlja.

Antinacionalizem, antifašizem, antiseksizem in antišovinizem so pogosto uporabljani izrazi znotraj kritike identitetnega diskurza. V tej luči bomo kot izhodišče pogovora naslovili nekritično povzemanje nacionalizma, ki se pojavlja v delih ljudske vstaje in se v praksi kaže v različnih poskusih uzurpacije precej jasno artikulirane želje ljudstva po nepredstavništvu, odpravi elitizma in nepotizma. Želimo se pogovarjati tudi o antifašizmu, antiseksizmu in antišovinizmu onkraj ustaljenih formalizmov tako imenovane civilne družbe, ki tovrstna stremljenja v resnici prevaja v podporo nacionalni suverenosti s kančkom multikulturalizma – z uzakonitvijo »enakopravnosti vrazličnosti«.

Tipičen primer je ravno 27. april, ki bolj kot upor proti fašizmu in zahtevi po socialni revoluciji postaja mit o boju za nacionalno suverenost. Namesto ohranjanja statusa quo nam gre namreč za nenehno ustvarjanje pogoja radikalne enakosti, ki posledično pomeni možnost politične emancipacije vsakogar in vseh.

Ker verjamemo, da temeljne družbene spremembe lahko pridejo edino od spodaj, bomo nadaljevali s preizpraševanjem obstoječih form, ki zatirajo, kot so parlamentarizem, država, kapital, ne pa se ukvarjali le z njihovimi kozmetičnimi popravki. V tej luči bi želeli izpostaviti, da so fašizmi močno vpeti v samem ekonomskem sistemu, ki svoje fašistoidne mehanizme nenehno posodablja. Ti postajajo po eni strani čedalje bolj subtilni – kot na primer široko prisotni mehanizmi nadzora –, po drugi pa se razvijajo v smer vedno bolj brutalne državne in paradržavne represije.

Drugi pogovor v seriji MISLITI NEMOGOČE želi prispevati k boju proti vsakokratni manifestaciji nacionalizma, fašizma, seksizma in šovinizma na ravni vsakdanjega življenja.

Pogovorni cikel MISLITI NEMOGOČE naslavlja aktualne tematike boja proti kapitalizmu od spodaj.

Ni komentarjev: