19 februar 2013

MISLITI NEMOGOČE


Pogovorni cikel MISLITI NEMOGOČE: Onkraj predstavništva

Četrtek, 21. februar, 19:00Mnogoterost vstaje vodi v mnogoterost alternativ obstoječemu družbenemu redu. Mi se prepoznavamo v vzkliku »Nihče nas ne predstavlja,« ki že tri mesece odmeva po naših ulicah. Vzklik simbolizira samoorganizacijo, solidarnost, nehierarhičnost in anti-avtoritarnost. Ti principi se izključujejo z mehanizmom predstavništva tako na ravni parlamenta, sindikata kot študentskega organiziranja. Vabimo vas, da na pogovornem večeru skupaj spregovorimo o nepredstavništvu kot obliki vključujočega trajnostnega političnega delovanja od spodaj.Čeprav razumemo, da se v iskanju možnih izhodov iz situacije, kjer družbo kolje razredni boj, kot alternativa ponuja tudi nova oblika strank, želimo nasloviti dejstvo, da predstavniška funkcija tudi ob najboljših namenih posameznikov, ki sodelujejo v tem procesu, ohranja obstoječe avtoritarne in hierarhične družbene odnose. Od vstaje, ki nas je združila na ulici, imamo razumljivo velika pričakovanja, a naših dosežkov se ne more in ne sme soditi po tem, ali nam je v treh mesecih uspelo zrušiti kapitalizem ali vreči vlado. Padec vlade je lahko le ena izmed postaj v tem procesu, saj je naš boj tek na dolge proge. V tem procesu ne smemo pristajati na diktat učinkovitosti in nujnosti. Temeljne družbene spremembe lahko pridejo edino od spodaj, zato bomo skušali odpirati miselni prostor, v katerem bomo preizpraševali obstoječe forme, ki zatirajo, kot so parlamentarizem, država, kapital, ne pa se ukvarjali le z njihovimi kozmetičnimi popravki. Samo zato, ker se ne želimo udejstvovati v parlamentarnem boju, ne pomeni, da ne ustvarjamo alternativ, ki naslavljajo naše eksistencialne potrebe.

V diskusiji želimo odpreti vprašanja predstavništva, zastopništva in reprezentacije politike, ne le na nivoju novih ali starih političnih strank, temveč na vseh ravneh družbenega življenja. Izhajamo iz prepričanja, da politika ni regulator med totalitarizmom in demokracijo, temveč mora biti radikalno nesprejemljiva na svojem izviru in nereprezentabilna v svojem postopku. Politika ne more biti reprezentirana – lahko se le udejanja, preverja in prakticira. Politika se ne izvaja (le) na ravni parlamenta, ampak je resnična politika kot živa ideja radikalne enakosti po svojem bistvu nepredstavniška. Je oblika organiziranja na ravni vsakdanjega življenja, kjer se vsakič znova udejanja kapitalizem in kjer ga lahko tudi izzivamo. 

Pogovorni cikel Misliti nemogoče naslavlja aktualne tematike boja proti kapitalizmu od spodaj. 

Ni komentarjev: