05 februar 2013

ass


Anthropology Student Sessions:

Sreda, 6.2.2013 ob 18.00
Predstavitev terenskega dela med guniji, tradicionalnimi indijskimi zdravitelji

Denis Oprešnik nam bo predstavil košček svojega terenskega dela, opravljenega v Rajasthanu v Indiji, kjer je spoznaval tamkajšnje oblike tradicionalnih medicin. 
Guniji kot tradicionalni zdravitelji predstavljajo relativno novo kategorijo. Ime je namreč vzniknilo v nekem nedavnem zgodovinskem trenutku in postalo označevalec za široko skupino zdravilcev, katerih posamezniki se nahajajo v različnih kulturnih, geografskih in političnih kontekstih. Ali lahko kljub izraziti heterogenosti govorimo o skupni identiteti? Kdo postavlja skupni imenovalec, na katerem se morebitna nova identiteta tvori in kakšni so njeni učinki? Kako sploh postati guni in kaj slednje s seboj prinaša?

To so nekatera vprašanja, na katera bomo skušali odgovoriti na tokratnem ASS-u. Predstavitev bo podprta z nekaj foto in video gradiva, sledila pa ji bo pestra debata.

Vabljene in vabljeni!

P.s.: Tokratni ASS bo potekal v slovenščini, za morebitne obiskovalce, ki ne razumejo jezika, bomo poskrbeli s sprotnim povzemanjem. Za dodatne informacije ali prispevanje idej, predlogov, nas kontaktirajte na:
ass.collective10@gmail.com

Ni komentarjev: