08 maj 2012

Program 11/05/12


INFO-CAFE z ekipo oddaje ČRNA LUKNJA:  
Predstavljata SINDIKAT RŠ in projekcijo filma VEČNI ŠTUDENT

Petek 11. maja, ob 18. uri

27. aprila 2004 smo sodelavke in sodelavci Radia Študent ustanovili prvi sindikat prekernega (pogodbenega) dela v Republiki Sloveniji. O alternativnem sindikalnem organiziranju in prehojeni poti Sindikata RŠ se bomo pogovarjali s posameznimi pobudniki in pobudnicami sindikalnega delovanja na RŠ, predstavili pa bomo tudi doslej še neobjavljene videoposnetke posameznih akcij iz delovanja Sindikata RŠ.   

Ob 21. uri pa sledi Sproščeno druženje ob projekciji dokumentarnega  feljtona Televizije Slovenija ob 40. obletnici Radia Študent: VEČNI ŠTUDENT, režija Siniša Gačič, trajanje: 30 min.

Vabljeni v ČRNO LUKNJO na podstrešje Metelkove mesta oziroma prostore INFOSHOPA!################################################

Preambula Akta o ustanovitvi Sindikata Radia Študent

Sodelavke in sodelavci Radia Študent v luči zgodovine naše medijske ustanove, njene tradicionalne avtonomne naravnanosti, družbene kritičnosti in zavzemanja za odrinjene družbene skupine ter alternativne kulturne vsebine,

pomanjkanja urejenih delovnih odnosov in razmer ter transparentnih mehanizmov soupravljanja in soodločanja v naši medijski hiši,

zavoljo zagotovitve vpliva in soodločanja vsakokratnih sodelavk in sodelavcev Radia Študent pri načrtovanju, organiziranju, izvedbi in nadziranju izvajanja programskih in drugih vsebin Radia Študent,

predvsem pa izhajajoč iz prizadevanj za celostno sanacijo Radia Študent, ki so se z oblikovanjem Zbora sodelavk in sodelavcev Radia Študent začela v drugi polovici leta 2002, vzpostavljamo Sindikat Radia Študent.

Sindikat Radia Študent se vzpostavlja in deluje upoštevajoč načela odprtosti, javnosti, jasnosti in preprostosti, njegovo delovanje in upravljanje pa bo dosledno temeljilo na demokratičnosti, legitimnosti in legalnosti ter javnosti delovanja in poslovanja.

Sindikat Radia Študent se zavzema za izboljšanje delovnih odnosov, pogojev in razmer na Radiu Študent in zunaj njega, izhaja pa iz potreb, želja in zahtev sindikalnega članstva, ki so temelj, motiv in gonilo Sindikata Radia Študent.

Eden izmed temeljev delovanja Sindikata Radia Študent je povezovanje z vsemi sindikalnimi gibanji na lokalni, nacionalni in internacionalni ravni, še posebej z globalnimi emancipacijskimi gibanji.

##################################################

Ni komentarjev: