03 marec 2009

Program 06/03/09

Predstavitev in diskusija:
ŽENSKA ROBA. PO SLEDEH SODOBNEGA SUŽENJSTVA IZ AFRIKE V EVROPO
Predstavitev knjige Mary Kreutzer in Corinne Milborn


Petek, 6. marec 2009, ob 19:30


Predstavitev knjige Mary Kreutzer in Corinne Milborn: Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa.
Knjiga je mešanica reportaže, ki dokumentira raziskovanje fenomena prisilne prostitucije po sledeh trgovine z ljudmi, ki poteka med Nigerijo in Evropo, katerega sta se avtorici lotili zelo dosledno, zbirke biografij, ki odkrivajo in dokumentirajo 'doživljaje' številnih Nigerijk, in poljudno znanstvene analize, ki odpira vpogled v obstoječi sistem mednarodnega trgovanja z ljudmi. Avtorici med drugim ugotavljata, da srž problema trgovine z ljudmi leži predvsem v neenaki delitvi virov med Evropo in Afriko, v post-kolonialnih strukturah, naraščajočem povpraševanju po poceni seksu in nenazadnje v vedno bolj restriktivnih migracijskih politikah evropskih držav. Slovenija se v knjigi pojavi v eni od izpričanih zgodb kot ena od tranzitnih držav na poti žrtev trgovine z ženskami v zahodno Evropo. Iz zgodbe je moč razbrati, da slovenska policija izvaja reden nadzor na mejah in tudi v notranjosti države, obenem pa se pokaže tudi to, da imajo mreže trgovine z ljudmi svoje 'pomočnike' tudi znotraj državnih institucij, v katerih so begunci in prosilci za azil začasno nastanjeni. Knjiga je bila v Avstriji nominirana za najboljšo poljudno-znanstveno knjigo leta 2008.

Knjigo bo predstavila avtorica Mary Kreutzer.

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.
Ker je knjiga zaenkrat izšla samo v nemškem jeziku, bo na predstavitvi na voljo pamflet s povzetki in prevodi izsekov iz knjige v slovenskem jeziku.

Ni komentarjev: