03 marec 2009

Program 05/03/09

Predstavitev in diskusija:
Liad Kantorowitz (Palestina/Izrael)
Reprezentacije družbenih in političnih tabujev v pornografiji - primer Bližnjega vzhoda


Četrtek, 5. marca 2009, ob 20:30


V kolikšni meri so spolne fantazije specifične za vsako kulturo, če predpostavimo, da so odvisne od niza družbeno sprejetih norm, da mnoge te norme kršijo, zaradi svoje politične nekorektnosti pa spadajo v območje erotiziranih tabujev? Slednji pogosto poosebljajo najbolj grozljive in strašljive kulturne elemente ter tematizirajo in erotizirajo prav Drugo, ki plaši.
Liad Kantorowitz bo spregovorila o pornografiji kot materializaciji spolnih fantazij, ki, tako kot vsi drugi kulturni tabuji, izvirajo iz specifičnih družbenopolitičnih razmer. Najbolj viden primer so vse bolj pogoste reprezentacije neonacističnih, turških in arabskih subjektov v sodobni evropski pornografiji kot tistih orientaliziranih Drugih, ki ogrožajo evropske vrednote. Ker analiza specifičnega pornografskega diskurza daje uvid tudi v širše družbene in politične napetosti, se bo Liad Kantorowitz osredotočila na Bližnji vzhod in na tamkajšnje družbenopolitične razmere: na neskončen niz konfliktov, skrajno militarizacijo družbe, vojaško okupacijo Palestine, napetosti med Judi in Palestinci ter ostalimi Arabci, strah pred "terorizmom", rastoče družbene razlike in konflikte med sekularnimi in religioznimi skupnostmi. Pokazala in analizirala bo nekaj izsekov iz izraelskih in libanonskih pornografskih filmov ter predlagala, da si ob tem zastavimo nekaj vprašanj, ki zadevajo etiko. Je prikazovanje fantazij, ki opevajo rasistične kolonialne stereotipe sprejemljivo? Naj zavoljo dobre pornografije raje pozabimo na politično korektnost? Ali nam s prikazovanjem tovrstnih spolnih fantazij pornografija lahko pomaga misliti tudi drugačen družbeni red? Ali lahko izziva obstoječe?

Liad Kantorowitz deluje znotraj palestinsko-izraelske queer scene, ki preči tako politične kot vojaške meje. Je novinarka, performerka in raziskovalka, v preteklosti pa je bila aktivno vključena tudi v boj proti gradnji apartheidskega zidu na Zahodnem bregu.


Predavanje vkljucuje predvajanje spolno eksplicitnih posnetkov.

Potekalo bo v angleščini.

Ni komentarjev: