23 november 2018

Diskusija: Upor proti izgradnji plinovodov in antikolonialni boj za zemljo

Upor proti izgradnji plinovodov in antikolonialni boj za zemljo

Sobota, 24. november 2018 ob 20h

Upor proti izgradnji plinovodov in antikolonialni boj za zemljo v t.i. “Kanadi”
Tovariš iz Kanade nam bo predstavil novice iz gibanja proti dvema infrastrukturnima projektoma, ki sta za kanadsko državo ključnega pomena: čezgorski Kinder Morganov in obalni GasLink plinovod. Skozi okvir revolucionarne strategije bomo diskutirale_i o kontekstu staroselske opozicije do kolonialnega izkoriščanja naravnih virov ter kako lahko staroselke_ci in kolonizatorke_ji (ne-staroselke_ci) gradijo pomembna zavezništva v boju proti infrastrukturam, ki vzdržujejo kolonializem, kapitalizem in moč države.
Dogodek bo v angleškem jeziku.
* * *
Resistance to Pipelines and Anticolonial Land Defense in so-called “Canada”
A comrade from Canada will provide an update on the resistance to two infrastructure projects of critical importance to the Canadian state: Kinder Morgan's Trans Mountain pipeline, and the Coastal Gas Link fracked gas pipeline. Apllying a framework of revolutionary strategy, we will discuss the context of Indigenous opposition to colonial resource extraction, and how settlers (non-Indigenous) and Indigenous people can build meaningful relationships of struggle towards dismantling the infrastructures that maintain colonialism, capitalism and state power.


The event will be in english.

FB dogodek >>>

Ni komentarjev: