01 november 2016

Info-Kafana: druženje in pogovor

Petkova Info-Kafana: CrimethInc. o Delu

Petek, 4. november 2016, ob 20:00

@Infoshop ponovno uvaja petkove pogovorne večere, ki bodo vsak teden združevale prijetno druženje in kratke vsebinske nastavke za plodne diskusije, kovanje zarot in revolucijo. Lahko pa pridete samo na čaj ali pivo, pobrskate po distribuciji in se podružite s tovarišicami in tovariši. Petkove kafane odpiramo  s tovariši iz ZDA. Vabljene in vabljeni! 

ENGLISH BELOW!       FB event >>>

Pet let kasneje: Lekcije Dela za anti-kapitalistični boj danes in jutri 
 


Ameriški kolektiv CrimethInc. Ex-Worker's Collective je v začetku leta 2011 objavil knjigo z naslovom Delo. To je bil čas, v katerem so se iz posledic gospodarske krize, ki je udarila leta 2008, po vsem svetu rojevala močna družbena gibanja. Ključni namen knjige je bil osvežiti kritiko kapitalizma za potrebe 21. stoletja, njena izhodiščna točka pa namesto zaprašenih teoretskih nastavkov raje izkušnja vsakodnevnega življenja. V zadnjih petih letih so avtorice in avtorji potovali po Severni in Latinski Ameriki ter Evropi in s tovarišicami in tovariši primerjali izkušnje sodelovanja v demonstracijah, uličnih nemirih in revolucijah.

Leta 2012 je bila knjiga prevedena v srbo-hrvaški jezik, najdete jo lahko tudi v knjižnici @Infoshopa.


Ta petek bomo ameriške tovariše gostili med njihovimi pripravami na turnejo po Španiji, kjer so pred nekaj tedni izdali španski prevod knjige. Skupaj bomo ponovno naslovili nekaj ključnih vprašanj in analiz, v katerih se je napajala knjiga in osvetlili boje, ki so se dogajali vzporedno z nastankom knjige Delo.

Kaj je danes resnično novega pri sodobnem kapitalizmu, in kako naj naša analiza kapitalizma vpliva na načine, kako se organiziramo, ko se borimo proti njemu? Kaj se lahko naučimo iz omejitev, ki so jih dosegli boji iz preteklosti? Ali res lahko uničimo delo, dobiček in lastnino, ali pa si poskušamo vsaj zamisliti svet brez njih?

Pridružite se nam na živahni diskusiji! Pogovor bo potekal v angleščini z možnostjo simultanega prevoda v slovenščino.


                                          **** **** ****

@Infoshop is re-introducing weekly Friday's Talks, which will combine pleasant company and short theoretical framework for meaningful discussion, forging conspiracies and preparing the revolution. But you can also just drop by for a cup of tea or beer, browse our distribution table and hang out with comrades. Friday's Kafana opens with our comrades from USA. Welcome!

Work Revisited: Anti-Capitalism for 2017 and Beyond

The CrimethInc. ex-Workers’ Collective published Work at the beginning of 2011, at the onset of the social movements precipitated by the economic crisis of 2008. The idea was to update the critique of capitalism for the 21st century, starting from lived experience rather than dusty theory. Over the following years, the authors travelled throughout the Americas and Europe, comparing notes with other participants in the demonstrations, riots, and revolutions that ensued.

A translation of the book into Serbo-Croat appeared in 2012:

This Friday, in preparation for a tour throughout the Iberian peninsula supporting the Spanish translation of Work, we will revisit the questions and analyses that produced this book and the struggles that coincided with it. What is really new about capitalism today, and how should this inform the ways we organize to stand up for ourselves? What can we learn from the limits that previous movements have reached? Could we really do away with work, profit, and property, or at least make it possible to imagine a world without them?

Join us for a lively discussion! Talk will be in English with an option of simultaneous translation in Slovene. 

Ni komentarjev: