07 september 2016

Diskusija o anarhizmu med obletnico

Anarhizem tu in zdaj: Radikalno delavsko organiziranje na vzhodu in zahodu

Sobota, 10. september, ob 19:00

Anarhizem in anarho-sindikalistično organiziranje sta v začetku dvajsetega stoletja igrali ključno vlogo v razvoju delavskega gibanja tako v Španiji, kot tudi v Združenih Državah, na Kitajskem in drugih delih sveta. Ta gibanja so bila do začetka 2. svetovne vojne sistematično zatrta, anarho-sidikalistične organizacije pa razbite ali marginalizirane in pogosto popolnoma izbrisane iz zgodovinskega spomina. Kakšna je vloga antiavtoritarnih principov in praks med delavskimi razredi po svetu danes? V kakšnih oblikah se antiavtoritarne prakse znotraj delavskega razreda pojavljajo v Evropi in na Kitajskem? Je v razmerah vse večjega razmaha avtomatizacije in fleksibilizacije delavnih razmerji sploh še smiselno vztrajati pri konceptu delavskega razreda? Ali ni zato primerneje govoriti o vse obsežnejši presežni populaciji, ki je v vse bolj izključena iz stabilnih delovnih odnosov? Se je primarni boj proti kapitalu zaradi prej omenjenih razlogov iz mest proizvodnje preselil na mestne ulice? Kje se najdemo danes? In pa seveda, je anarho-sindikalistično organiziranje v teh razmerah sploh še aktualno?

Pridružite se diskusiji ob obletnici Metelkove, kejr bomo s tovariši primerjali situacijo na Kitajskem in v Evropi. Sledi prijetno druženje.

FB event >>>

Več o obletnici Metelkove >>> 
Ni komentarjev: