17 april 2016

Veganska goes greek: benefit večerja  


Torek, 19. april, ob 19h

Ekipa Protirasistične fronte brez meja se odpravlja na večtedensko aktivistično-raziskovalno pot po Balkanski poti. Namen je zelo enostaven: srečati se s samoorganiziranimi iniciativami politične solidarnosti z migranti, ki so v zadnjih mesecih vzniknile po celotnem Balkanu, pridobiti čimbolj osvežen vpogled na trenutno stanje na terenu, deliti lastne izkušnje in prispevati h gradnji Balkana kot skupnega prostora solidarnosti, vzajemne pomoči in boja proti nacionalizmu in militarizmu.

Predvidoma se bomo osredotočili na nove momente na poti, ki so se pojavili potem, ko so države z izjemno stopnjo nasilja zaprle t.i. Balkansko pot za ljudi, ki so prisiljeni iskati svojo prihodnost stran od vojne in revščine, v katero jih pehajo interesi globalnih elit: prisilna vračanja ljudi, situacija ljudi, ki so zatečeni v državah Balkana, azilni postopki, odnos policije in držav na splošno do ilegaliziranih. Posebej nas bodo zanimale samoorganizirane prakse solidarnosti kot so bivalni skvoti za migrante, info-točke, aktivistične kuhinje, iniciative na področju zdravstva itn. Naša pot bo na nek način tudi že sodelovanje v procesih priprav na veliko transnacionalno srečanje NoBorderCamp, ki bo v Solunu med 15. in 22. julijem [noborder2016.espivblogs.net].

Na veganski večerji zbrane denarce bomo namenili za stroške poti.


KAJ JE IN KAKO DELUJE VEGANSKA VEČERJA? 

Veganska večerja v [A]Infoshopu je v prvi vrsti družabni dogodek, prostor srečanja in dobrega vzdušja, ki mu dodamo tudi dobro pojedino. Zato se nam zdi pomembno, da vsem, ki obiskujete dogodke in morda (še) ne veste, kako zadeva deluje, to razložimo. 

Nismo profesionalni servis, v katerem v zameno za denar dobiš hrano, ampak v sedmih letih delovanja sledimo DIY etiki. Ideja "naredi sam" v praksi pomeni, da vsi obiskovalci po svojih močeh sodelujejo pri dogodku. Pri tem je najbolj pomembna rotacija vlog, kar pomeni, da večerje ne kuhajo vedno isti ljudje, ampak, če obiskuješ večerje, je lepo, da si občasno vzameš eno popoldne in pripraviš večerjo za ostale. S tem namenom so se za najbolj praktične izkazale bolj ali manj stalne kuharske skupine. 

Vabimo vas, da se prijavite s kuharsko skupino in na ta način omogočite prihodnje delovanje veganskih večerij. Javite se nam na mail a.infoshop[@]gmail.com.

Ni komentarjev: