09 februar 2015

Predstavitev, distribucija

NE OKLEPAJ SE STAREGA SVETA:
Predstavitev anarhističnega poziva k akciji Spremeniti vse in čajanka Acerbic distribution


Sobota, 14. februar 2015 , 19:00

»Če bi lahko spremenila karkoli, kaj bi spremenila? Bi preostanek svojega življenja preživela na počitnicah? Poskrbela, da bi uporaba fosilnih goriv nehala povzročati klimatske spremembe? Morda bi hotela imeti etične banke in politike? Zagotovo pa bi bilo najmanj realistično, če bi želela vse pustiti tako, kot je zdaj, in bi hkrati pričakovala, da bo prišlo do sprememb.« 

 
Nahajamo se v času, ko se zdi, da je val vstaj dosegel svoj vrhunec in ko je sistem na temeljno nezaupnico ljudi v parlamentarno demokracijo odgovoril z iznajdbo novega seta političnih predstavnikov s svežimi obrazi. Temeljna nasprotovanja kapitalizmu in vsem oblikam dominacije se poskušajo kanalizirati v bolj demokratično vodene procese upravljanja v gospodarstvu, socialno podjetništvo in ponovno stabilizacijo obstoječega reda. Vse bolj se zdi, da se prostor, ki se je odprl z vstajami, oži in zapira, možnost temeljnih sprememb pa postaja le oddaljen privid.

Brošura Spremeniti vse kolektiva CrimethInc. skuša to stanje presekati in opozoriti na neskončnost potenciala za spremembe. Ukvarjajo se z vprašanjem, kako lahko začnemo odločati o vseh vidikih naših življenj, osvetljujejo, zakaj avtoritarne strukture v družbi ne morejo rešiti krize, ki jo kreirajo, in razmišljajo o tem, kako se lahko individualni upor spremeni v kolektivno moč boja za popolno osvoboditev.

Projekt Spremeniti vse je mednarodna zgodba v več kot 20 jezikih. Pri njem sodeluje tudi Federacija za anarhistično organiziranje (Slovenija/Hrvaška). V publikaciji na 48 straneh v duhu globalnih vstaj razmišljajo, zakaj je potrebno za resnično spremembo družbenega reda prenehati uporabljati obstoječe oblike razmišljanja in pozivajo k oblikovanju novih oblik boja.

Na diskusiji bomo predstavili tudi spremljajoči video, domov pa boste lahko odnesli svoj brezplačen izvod publikacije Spremeniti vse.

Predstavitev se bo spontano prelila v čajanko Acerbic distribution, v sklopu katere bodo predstavljeni zadnji drobni podvigi in načrti za prihodnost. Na voljo pa bo tudi celotna knjižna in pamfletna kolekcija Acerbic distribution, vključno z nekaterimi svežimi lastnimi izdajami.

»Tudi v družbi, za katero se zdi, da jo v popolnosti obvladuje kapital, še vedno obstajajo krogotoki dobrin, znanja in ostalih resursov, ki vsaj v kakšnem delu uhajajo sponam dominantne forme družbene produkcije.”

Zamaskiraj se in se zaljubi v svobodo!

Ni komentarjev: