31 avgust 2014

CrimethInk


Kaj storiti, ko se prah vstaj polega?


Sreda, 3.9.2014 ob 20.00

Protesti povsod, prevrata nikjer: kaj lahko storimo po obdobju vstaj? Kje smo se zmotili, kaj smo naredili dobro? Kaj bomo storili v bojih, ki prihajajo?

Pridružite se pogovoru z anarhističnim kolektivom CrimethInc.

V zadnjih nekaj letih smo na različnih krajih priče nenadnim izbruhom množičnih uličnih protestov, ki povzemajo različne oblike: proti-varčevalni protesti po Evropi, gibanje Occupy v ZDA in drugod, upori proti podražitvi javnega prevoza v Braziliji, upori v parku Gezi v Turčiji, ljudske vstaje v Bosni, in nazadnje – problematična – nacionalistična revolucija v Ukrajini. 

Toda, vsi ti protesti so minili, ne da bi rešili problemov, ki so jih sprožili. Na katere omejitve so naleteli in kaj bi bilo potrebno storiti, da jih presežemo? Če en sam prevrat ne bo spodnesel kapitalizma, se moramo vprašati, kaj je pomembno pri teh izrazitih viških boja: na kakšne dosežke upamo, kako se skladajo z našo dolgoročno vizijo ter kako narediti največ, kar se da v obdobju, ki jim sledi.

V tokratni prezentaciji bomo udeleženci ljudskih bojev v Sloveniji in ZDA govorili o svojih izkušnjah in odpirali vprašanja. Pridite in diskutirajte z nami! 

Turneja je del raziskave "Kaj storiti, ko se prah vstaj polega?", ki jo organizira anarhistični kolektiv CrimethInc. -----------------
// ENGLISH //

AFTER THE CREST: WHAT WE DO BETWEEN UPHEAVALS

What can we do after the uprisings? What went wrong and what were our wins? What will we do in the struggles that are coming?

Join the talk to an anarchist colective CrimethInc.

Over the past few years, many places have witnessed sudden eruptions of protest in which everyone pours into the streets. This has taken many forms: anti-austerity protests in Europe, Occupy in the US and elsewhere, transportation protests in Brazil, the Gezi resistance in Turkey, the uprising in Bosnia, and most recently—and problematically—the nationalist revolution in Ukraine.
But all of these have passed without solving the problems that gave rise to them. What limits have they reached, and what would it take to go beyond these limits? If a single upheaval won’t bring down capitalism, we have to ask what’s important about such high points of struggle: what we hope to get out of them, how they figure in our long-term vision, and how to make the most of the period that follows them.

In this presentation, participants in popular struggles in Slovenia and the United States will speak about our experiences and pose questions. Please come ready to discuss!

This tour is part of an ongoing investigation on the theme “After the Crest,” organized through the anarchist collective CrimethInc.


Ni komentarjev: