17 marec 2014

Filmski večer

Karl Marx med nami
Filmski večer

Sreda, 19.3. ob 21.00


Karl Marx med nami
Režija: Jurij Meden
2013, 47 min, črno-beli

Akcijski agitprop ne pušča dvoma: živimo v družbi, katere temeljni projekt je potrebno šele realizirati. Stave so visoke, trgovcev z revolucionarno kramarijo na vsakem koraku mrgoli, garancij ni nobenih, toda pot preseganja obstoječega reda ni nikoli samotna in brez protislovij. Film v osmih dejanjih ne reši absolutno ničesar, toda ponovno enkrat odpre vsa tista vprašanja, brez katerih bi bila navigacija skozi severo-zahodni prehod radikalne družbene spremembe vedno zgolj nejasno hrepenenje. To pa ni opcija.

“Zadnji kapitalist, ki ga bomo obesili, bo tisti, ki nam bo prodal vrv.” KM “Ker so stvari takšne, kakršne so, takšne ne bodo ostale.” BB

Jurij Meden (Ljubljana, 1977) je programski vodja Slovenske Kinoteke (www.kinoteka.si), eden od ustanoviteljev revije za film, politiko in poezijo KINO! (www.e-kino.si) in filmski ustvarjalec (prejemnik nagrade za najboljšega novinca na Dokufest 2010, Prizren).

Po projekciji sledi druženje brez časovnih omejitev.

***********************************

Karl Marx among us
Director: Jurij Meden
2013, 47', b/w

Action movie and agitprop in one does not leave a space for any doubt: we live in a society of which a fundamental project has yet to be realized. Stakes are high, dealers in revolutionary merchandise abundant and with no guarantees concerning the passage beyond the existing state of affairs being possible it was never going to be a solitary journey devoid of inherent contradictions. Film does not solve absolutely anything in its eight chapters but it does once again open all those questions without which the navigation of the North-West Passage of radical social transformation would always remain but a vague and inconsequential longing. The latter for sure is not an option.

“The last capitalist we hang shall be the one who sold us the rope.” KM “Because things are the way they are, things will not stay the way they are.” BB

Jurij Meden (Ljubljana, 1977), head of program department of Slovenian Cinematheque (www.kinoteka.si), founder of KINO! journal for cinema, politics and poetry (www.e-kino.si), filmmaker (Best Newcomer Award at Dokufest 2010, Prizren).

Stay around after the screening.

Ni komentarjev: