28 januar 2014

Misliti nemogoče

Pogovorni cikel MISLITI NEMOGOČE (5): Kriminalizacija upora in življenja

Četrtek, 30.1. ob 19:00Kriminalizacija upora in življenja nasploh je zgolj del širšega procesa potiskanja ključnih družbenih vprašanj iz sfere politike, zato bomo tekom pete diskusije pogovornega cikla MISLITI NEMOGOČE skupaj premišljevali ta pojav.

Če politiko razumemo kot skupno odločanje o skupnih zadevah, potem »v času krize« opažamo vse ostrejše napade na tovrstne poskuse soustvarjanja skupnosti. Oblastniki poskušajo poriniti skupne dileme v privatno sfero, kolektivne
probleme krpajo z individualnimi rešitvami po načelu pravice močnejšega, izraze političnega nezadovoljstva pa pospešeno kriminalizirajo, vse »po črki zakona«. Brezposelnost tako ni več družbeni problem, ampak krivda ter odgovornost posameznikov, politična akcija postaja znak norosti ali kriminalnosti posameznice in nikakor svobodni izraz kolektivnega nezadovoljstva nad bedo vsakdana, pravni detajli in tehnokratsko sledenje že spisanim zakonom pa nadomeščajo vsebinska, kritična vprašanja o skupnih zadevah. Depolitizacija kot represivni proces izrinjanja čedalje več ljudi in dejanj iz sfere resnične politike je mehanizem reprodukcije obstoječega stanja, razumevanje in upiranje tem procesom pa razumemo kot nujen del kolektivne gradnje skupnosti.

Kateri so ti procesi depolitizacije in kako potekajo? Na kakšen način se jim zoperstavljamo? Kako se zoperstaviti kriminalizaciji upora, ko smo soočeni z golim nasiljem, tako nad telesom kot nad denarnicami vstajnic in vstajnikov? Kako pri tem preseči vrzeli legalistične/pravniške logike, ki pravzaprav perpetuira
obstoječe razmere? To so iztočnice za tokratni pogovor.

Pogovorni cikel MISLITI NEMOGOČE naslavlja aktualne tematike boja proti kapitalizmu na horizontalen način. Izhaja iz želje ljudi povezanih v antikapitalistični blok, da bi se vzpostavil prostor za pogovore, kjer je mogoča in spodbujana enakovredna, aktivna paricipacija vseh udeleženih.

Ni komentarjev: