03 december 2013

ASS

Anthropology Student Sessions

Četrtek, 5.12. ob 20.00

Fenomen ljubiteljskega zbirateljstva gramofonskih plošč (predstavitev diplome)

Tokrat nam bo Mojca predstavila svoje ugotovitve, ki so nastale na podlagi celoletne raziskave, ki je konec koncev postala njeno diplomsko delo, v katerem se je ukvarjala s fenomenom ljubiteljskega zbirateljstva gramofonskih plošč. S pogovori, z udeležbo na raznih sejmih in vinilskih večerih, lociranih v več krajih po Sloveniji, je prišla korak bližje emocionalnim ravnem zbirateljev, medtem ko so se ti pri tem soočili z nikoli izprašanimi samoumevnostmi. Različne strategije, ki so se jih posluževali pri iskanju, reprezentiranju in vzdrževanju gramofonskih plošč, so bile med glavnimi temami diplomske naloge. Poskušala je odgovoriti tudi na vprašanja o vplivu artefaktov na posameznikovo identiteto in kako ti prispevajo k večanju kulturnega kapitala.


Poleg tega je odkrila tudi veliko odlične glasbe, ki jo je pripravljena deliti z nami!

Vabljeni vsi, ki vas ta tema zanima!

(P.S. Če ima kdo delujoči gramofon, bi bilo zelo dobrodošlo, da ga prinese. :)

***********************************


In her diploma Mojca examined the phenomena of record collecting. The entirety of her research took place at various fairs and vinyl appreciation evenings located throughout Slovenia and it also included interviews with record collectors. Examining the time and resources these collectors were prepared to invest in maintaining this particular practice, made her further explore their emotional attachments, while at the same time giving them the incentive to question something that is entirely self-evident. The methods used by these collectors in furthering their acquisitions, representation and general maintenance of records remained one of the main focus points of the thesis. She also tried to explore the influence of various artefacts on an individual's identity and their contribution to the expansion of cultural capital.

Welcome!
Ni komentarjev: