18 november 2013

Misliti nemogoče

Pogovorni cikel MISLITI NEMOGOČE (4): Avtonomni mediji

Petek, 22.11. ob 19:00
V moderirano razpravo bomo tokrat vrgli vprašanje: kako avtonomni medij sploh izgleda in kaj nam pravzaprav pomeni? Poskušali bomo spodbuditi razmislek o tem, kako naj bi takšen medij deloval oziroma bil organiziran in kakšne vsebine naj bi produciral. Za kritično izhodišče nam bo služil tudi Radio Študent, vendar bomo poskušali razmišljati onkraj spon institucij nevladnih organizacij in s svojo imaginacijo prodreti onkraj ustaljenih okvirjev, ki nam jih ponuja trenutni ustroj.


Pogovorni cikel MISLITI NEMOGOČE naslavlja aktualne tematike boja proti kapitalizmu od spodaj. Izhaja iz želje ljudi povezanih v antikapitalistični blok, da bi se vzpostavil prostor za pogovore, ki omogoča enakovredno in aktivno paricipacijo vseh udeleženih.

Ni komentarjev: