19 junij 2011

Program 22/06/11Nov teren boja
Pogovor


Sreda 22. junij, ob 20ih


Izhodišče večera bo tekst Nov teren boja*, ki je v slovenskem prevodu objavljen v zadnji številki Avtonomije in je prišel iz CrimethInc. krogov.

“Prevod je povabilo h kolektivni diskusiji, ne zgolj k samotnemu branju. Ne samo lokalnemu anarhističnemu gibanju, temveč tudi širše. Prevajanje je praksa in kot vsaka praksa ima politični pomen. Vprašanja, ki jih odpira se nam zdijo, da imajo lahko uporabno vrednost v situacijah, v katerih smo že, ali pa se šele bomo znašli. Denimo pri razumevanju vzpona novega fašizma, vlogi tehnologije ali subkulture, spremenjenih pogojev delovanja v času krize ali, kaj so tisti temelji, na katere lahko postavimo nek anarhistični projekt. Z marsikaterim poudarkom se marsikdo ne strinja, ali pa se ji zdi trivialen. Vseeno, tukaj prevedeni tekst predstavlja praktično iskanje odgovorov na prava vprašanja. To je v teh časih dovolj redko, da si zasluži pozornosti. V vsakem primeru je na nas, da nezadostne formulacije popravimo ali celo povsem zavrnemo. Najdimo se.” (iz opombe prevajalske ekipe, Avtonomija #3, str. 39).

Večer bo morda prinesel zanimivo diskusijo, morda je pa ne bo prinesel. V vsakem primeru bo predstavljal iskanje nove forme politične diskusije, ki jo v teh krajih tako močno potrebujemo. Že dolgo je namreč mimo čas, ko smo si od okroglih miz, simpozijev, predavanj in ostalih podobnih odtujenih oblik komunikacije, ki pri nas tako prevladujejo, obetali karkoli vzneimrljivega.

Vse je seveda odvisno povsem od nas samih. Seznanjenost s tekstom je priporočljiva.

*Nov teren boja, CrimethInc., Avtonomija #3, 38-45, Založba Avtonomija, 2011

Ni komentarjev: