26 avgust 2009

Program 12/09/09

Simpozij - v okviru 16. obletnice Metelkove:
O razmerju med alternativo in undergroundom

Sobota, 12. septembra 2009, ob 16h

To razmerje se zdi eden izmed ključnih problemov tega trenutka - tako na lokalni, kakor na globalni ravni. Zadeva tako sámo Metelkovo (njeno samorefleksijo) kot ves »zunanji svet«. Udeleženci in udeleženke bodo z različnimi prijemi prevprašali, kaj in kakšno je pravzaprav »drugačno«, pregledno in/ali »podtalno«, subverzivno delovanje, kdo z njim profitira, manipulira, kakšne potencialne možnosti presenečenj; tudi presenečenj samega sebe. Pri tem se bomo dotaknili večne tematike (sub)kultur, njihovega položaja v konkretnem času-prostoru, skušali bomo predstaviti socialne in politične poglede na delovne metode in postopke, pogledati, kako je z zadevo, kadar se teorija producira »od znotraj«, zakaj se teorija včasih uvaža »od zunaj«, zakaj kdaj pa kdaj teorija povsem umanjka. Kakšne so možnosti »novega jezika« za medsebojno prepoznavanje, za dešifriranje napora v praktičnem delovanju? Seveda se pri tem ne bomo mogli izogniti tako imenovani ekonomski krizi, katere nasledki so navsezadnje tisti, ki nas pripeljejo do najradikalnejše možne zastavitve tegale razmerja - se a) prepustiti udobju zgodovinske »drugačnosti« ali b) nenehno in z zdravo dozo konspiracije iskati sveže možnosti za tisto rešitev, ki je hkrati tudi do zdaj še neznana, nova paradigmatska shema? Simpozij bo moderiral Miha Zadnikar.

Ni komentarjev: