29 oktober 2008

Program 4/11/08


Predstavitev in diskusija:
Tuareški upori v Nigru

Torek, 4. november 2008, ob 20h


Sarah Lunaček, etnologinja oziroma antropologinja, nam bo predstavila tuareški uporov v Nigru, kjer je leta 2004 je med Tuaregi prevladovalo mnenje, da se tuareški upor na severu države ne bo ponovil, saj čas upora predstavlja ekonomsko stagnacijo in težke življenjske razmere. Kljub temu so se februarja ponovno začeli napadi na vojaške postojanke. Eden bistvenih razlogov za novi upor je porast cen urana na svetovnem trgu. Predsednik Nigra je mednarodnim družbam različnega porekla podelil koncesije za raziskave in izkoriščanje te rude, ki se nahaja na ozemlju, ki je ključnega pomena za nomadsko sezonsko pašo. Večina tuareškega prebivalstva na podeželju se preživlja z nomadskim pastirstvom in ni bila obveščana o projektih na ozemljih, ki jih uporabljajo, a jim do njih niso priznane lastniške pravice. Uporniki med drugim zahtevajo prav upoštevanje ekoloških razmer ter potreb in interesov prebivalstva v regiji v kateri se nahaja uranova ruda. Predstaviti bo skušala različne kontekste, ravni in vidike situacije na severu Nigra, ki jih med drugim v debati lahko primerjamo s strategijami gibanj za pravično globalizacijo drugod po svetu...

Sarah Lunaček je etnologinja oziroma antropologinja. Ukvarjala se je z afriškimi in etnografskimi filmi in se potem posvetila razmerjem med Tuaregi in Evropejci preko v naracijah posredovanih izkušenj posameznikov in posameznic. Vse bolj se usmerja v kompleksno problematiko razvojnih projektov, korporativnega globalizma in vloge države na lokalnih ravneh v Afriki.

Ni komentarjev: